joomla

Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești Cernăuți

Arrow up
Arrow down
Menu

REAL TV online

Mândră floare – dulce Bucovină

Concursul de creaţie literară şi arte vizuale “MÂNDRĂ FLOARE –DULCE BUCOVINĂ” a fost amânat pentru data de 31 august 2013.

Regulamentul  Concursului de creaţie literară şi arte vizuale

 Art.1 - Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovareа Culturii Tradiţionale Româneşti, Cernăuţi  în parteneriat  cu  Asociația Culturală pro Basarabia si Bucovina organizează în perioada 15 martie – 31 august  2013 ediția a V-a  a Concursului de eseuri (compuneri)  şi artă plastică „Mândră  floare – dulce Bucovină",  care se adresează elevilor din clasele a V - XI – a din unităţile de învăţământ  din Ucraina, România și  Republica Moldova.

 Capitolul I. Dispoziţii generale

 Art. 2 –Concursul de eseuri(compuneri) şi artă plastică „Mândră  floare – dulce Bucovină" este o activitate culturală extraşcolară, derulată pe două secţiuni, care îşi propune dezvoltarea abilităţilor de comunicare a tinerei generaţii prin transpunerea într-o manieră artistică personală a viziunii sale despre istoria, cultura și arta bucovineană, despre bogăția naturală și spirituală a neamului ce locuiește aici.

 Art. 2.1. - Prima secţiune a acțiuniii este reprezentată de un concurs literar, în care elevii vor redacta un eseu sau o compunere.

 Art. 2.2. - A doua secţiune a acțiuniii  este reprezentată de un concurs de pictură, colaj sau grafică pe calculator, broderie sau țestură   în care elevii trebuie să imagineze şi să exprime visual ceea ce le sugerează imaginația despre Bucovina, dinainte stabilită.

 Art. 3 – În cadrul fiecărei secţiuni, tematica de concurs este diferenţiată pe două niveluri stabilite în funcţie de vârsta elevilor, după cum urmează:

Nivelul I – elevi din clasele V-VIII

Nivelul II – elevi din clasele IX-XI

 Capitolul II. Condiţii organizatorice

 Art. 4 –Profesorii din unităţile de învăţământ, sunt rugați  să  aducă  la cunoştinţa  tuturor elevilor de clasele V – XI regulamentul de organizare al manifestării şi de a asigura înscrierea celor interesaţi în concurs.

 Art. 5 – Fiecare elev care îşi manifestă  intenţia de a participa la concurs are obligaţia de a completa o fişă de înscriere, pusă la dispoziţie de organizatori, menţionând secţiunea şi nivelul pentru care va concura.

 Art. 6 – Concurenţii pot participa la ambele secţiuni ale concursului,cu câte o lucrare.

 Art. 7 – Organizatorii au obligaţia să creeze pe pagina de facebook și site-ul Centrului (www.artbuc.cv.ua ), pe care vor posta următoarele date şi informaţii: regulamentul de desfăşurare a acesteia, numele şi prenumele elevilor înscrişi în concurs pentru fiecare secţiune şi unitatea de învăţământ din care fac parte, lucrările realizate de concurenţi, numele câştigătorilor concursului.

 Art. 8 – Comisia de jurizare va avea în componenţă 11 persoane şi va fi constituită prin  Dispoziţia Președintelui Centrului.  Din comisia de jurizarevor fac parte:

3 scriitori;

6 profesori de specialitate,

1 reprezentant din cadrul unei instituții de coordonare a învățământului din cadrul Administrației de Stat;

1 reprezentant din mass-media locală.

 Capitolul III. Desfăşurarea concursului

 Art. 9  - Concursul se va desfăşura în perioada  15 martie 2013 – 1 august 2013, acţiunile fiind programate potrivit graficului de maijos:

  • organizatorii vor posta pe facebook și pe site-ul Centrului, pentru fiecare secţiune, diferenţiată pe nivelurile de vârstă a concurenţilor stabilite la art.3;
  • în intervalul 20 martie – 1 august, elevii vor studia tematica de concurs şi vor realiza compunerile, eseurile şi creaţiile artistice vizuale;
  •  până în data de  1 august, între orele 10:00 – 16:00  participanții sau profesorii acestora,  vor depune la sediul Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovareа Culturii Tradiţionale Româneşti, Cernăuţi ( Cernăuți, str. 28 iunie, nr.7)  toate lucrările concurenţilor  și în varianta electronică ( sau se trimit la adresele de mail:    Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ,    Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. )
  • 1 - 15 august mai – perioadă de evaluare de către juriu a lucrărilor literare şi creaţiilor artistice realizate de elevi;
  • 20 august – publicarea pe pagina de facebook a punctajelor atribuite de juriu pentru fiecare lucrare  și  anunţarea câştigătorilor ca urmare a centralizării punctajelor atribuite de juriu şi de public (like-uri). La desemnarea câştigătorilor, notele atribuite de juriu vor avea o pondere de 75% în punctajul final iar like-urile date prin vot electronic de 25%.
  • 31 august - premierea câştigătorilor (în cadrul Festivalului  Internațional “În grădina cu flori multe” )

 A. Secţiunea Creaţie literară

 Art. 10 – Elevii vor realiza un eseu pe tema Mândră floare – dulce Bucovină (ca reper se propun temele: Eminescu şi Bucovina; Bucovina-istorie şi legendă; Bucovină, plai de dor...; Bucovina-ţinut binecuvântat de Dumnezeu; Bucovina – ținut multicultural;  Nume relevante in cultura română  din Bucovina; Repere turistice din Bucovina; Repere istorice din Bucovina a neamului românesc  etc.)

 Art. 11 – Pentru nivelul I (clasa a V- VIII-a), compunerea va trebui să aibă o dimensiune cuprinsă între 1 şi  3 pagini, scrise obligatoriu la calculator, cu font Times New Roman, cu caracter de 14, la un rând şi jumătate.

 Art. 12 – Pentru nivelul al II-a (cl.IX-XI), eseul trebuie să aibă dimensiunea cuprinsă între 3 şi 4 pagini, scrise obligatoriu la calculator, cu font Times New Roman, cu caracter de 14, la un rând şi jumătate.

 Art. 13 -  Vor fi eligibile pentru înscrierea în competiție doar eseurile condiții:

- Sunt redactate în limba română

- Sunt originale și respectă drepturile  de autor. Se pot folosi surse de informare  și documentare  cu condiția ca acestea să fie menționate.

 Art. 14 – Criteriile  de apreciere a lucrărilor:

-  Respectarea celor trei părți obligatorii  ale unei lucrări;

-  Relația titlu – conținut;

-  Capacitatea de transfigurare a realității ( utilizarea  imaginilor artistice a procedeelor  de expresivitate, rezultate  din expluatarea  sensurilor  figurate   ale  cuvintelor)

-  Logica  internă . Fluența  discursului

-  Redactarea ( designul lucrării)

 Art. 15 – Fiecare lucrare va conţine în colţul din dreapta sus următoarele date:  

nume, prenume, clasa, unitatea de învăţământ.

 Art. 16 – În partea superioară a primei pagini pe care este redactat eseul va fi trecut obligatoriu titlul eseului  ales de concurent, precum şi nivelul de vârstă pentru care concurează (Nivelul I sau Nivelul II).

 Art. 17 – Pe pagina de facebook și pe site-ul www.artbuc.cv.ua, în perioada de evaluare, vor fi postate doar  lucrările , nu şi numele autorilor acestora.

 Art. 18 - Organizatorii nu-şi asumă răspunderea pentru originalitatea creaţiilor  realizate de elevi, aceasta intrând în sarcina acestora sau a reprezentanţilor legali.

 B. Secţiunea Artă vizuală

 Art. 19 – Elevii vor realiza lucrările  pe tema  Mândră floare – dulce Bucovină (ca reper se propun temele: Potențialul natural al Bucovinei;  Peisaj  bucovinean ; Arta meșteșugărească tradițională;  Bucovina-istorie şi legendă; Bucovina-ţinut al mănăstirilor; Bucovina – ținut multicultural;  Repere turistice din Bucovina etc.)

 Art. 20 – Planşele picturilor  trebuie  să aibă o dimensiune de A3  ( 29,7 cm X 42 cm),  în cazul celor realizate pe calculator – A4 ( 21 cm X 29,7 cm) și să aibă o rezoluţie de 300  DPI, necesară unei tipăriri de calitate. Pentru cusături și țesături  dimensiunile nu sunt regulamentate ( de orce dimensiune).

Art. 21 – Fiecare lucrare va conţine (pe verso)   în colţul din dreapta jos  următoarele date:

nume, prenume, clasa, unitatea de învăţământ.

 Art. 22 – Pe pagina de facebook, în perioada de evaluare, vor fi postate doar creaţiile artistice  , nu şi numele autorilor acestora.

Capitolul IV. Dispoziţii finale

Art. – 23 - Termenul limită pentru trimiterea  lucrărilor la ambele secțiuni  este 1 august(data poștei).

 Lucrările trimise după această dată nu vor fi luate în consideraţie.

 Art. 24 – Pe baza punctajului final, organizatorii vor acorda premii.

Secţiunea creaţie literară:

Nivelul I :

Premiul I -1

Premiul II - 2

Premiul III – 2

Nivelul II :

Premiul I -1

Premiul II - 2

Premiul III – 2

 

Secţiunea artă vizuală:

Pictură și grafică:

Nivelul I :

Premiul I -1

Premiul II - 1

Premiul III – 1

Nivelul II :

Premiul I -1

Premiul II - 1

Premiul III – 1

Cusătură și țesătură:

Premiul I - 1

Premiul II - 2

Premiul III - 3

 Art. 25 – În situaţia în care în cadrul aceluiaşi nivel de vârstă dintr-o secţiune există mai multe lucrări cu acelaşi punctaj final, la desemnarea câştigătorului se ţine seama de punctajele acordate de juriul concursului. Dacă şi după această operaţiune mai rămân în concurs lucrări cu punctaje identice, câştigătorul final este desemnat pe baza numărului de like-uri primite pe pagina de facebook.

 Art. 26 – Toţi elevii participanţi la concurs şi profesorii îndrumători vor primi diplome de merit.

 Art. 27 – Orice persoană interesată, instituţie, agent economic, asociaţie sau fundaţie, poate acorda premii concurenţilor, indiferent dacă aceştia au fost sau nu desemnaţi câştigători, numele/denumirea urmând a fi publicate pe pagina de facebook a manifestării.

Lasă un comentariu

Login pentru a posta comentarii
înapoi la partea de sus

PARTENERI: